☰ Menu
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
Grafika zawierająca herb Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Niedziela 13.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Aktem prawnym regulującym sposoby przyjmowania i załatwiania spraw jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (KPA) (Dz. U. z 2013 r.  poz. 267 z późn. zm.).

Sprawy załatwiane są na bieżąco zgodnie z kolejnością ich wpływu przy zachowaniu terminów określonych w KPA.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu funkcjonuje w godzinach od godz. 7.30 do godz. 15.30 od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP, które funkcjonuje całodobowo).

Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP działając jako organ drugiej instancji rozpatruje odwołania od decyzji oraz zażalenia na postanowienia wydane w pierwszej instancji przez komendantów powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej działających na terenie woj. wielkopolskiego.

Korespondencja wpływająca rejestrowana jest w kancelarii ogólnej Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu, a następnie po zadekretowaniu przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP (lub jego zastępców) przekazywana jest do załatwienia według właściwości do określonej komórki organizacyjnej.

Za realizację zadania należącego do kilku komórek organizacyjnych odpowiedzialna jest ta, która została wskazana przez dekretującego jako komórka wiodąca.

Zadania wynikające z korespondencji zewnętrznej adresowanej bezpośrednio do komórki organizacyjnej, a będące w zakresie działania innej komórki organizacyjnej, przekazywane są poprzez kancelarię ogólną - po zadekretowaniu przez komendanta - do realizacji właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej.

Pisma wychodzące są parafowane przez kierownika komórki organizacyjnej załatwiającej daną sprawę, a następnie podpisywane przez komendanta.

Wysyłka korespondencji poza Komendę Wojewódzką PSP następuje po wcześniejszym odnotowaniu tego faktu w księdze oraz stosownej adnotacji przez pracownika kancelarii ogólnej na kopii pisma.

Zgodnie z art. 221 §1 i §3 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz §8 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r., nr 5, poz. 46) zapytania prawne nie zawierające imienia, nazwiska i adresu pozostawia się bez rozpoznania.

Wytworzył:
mł. bryg. Sławomir Brandt
(2014-07-03)
Udostępnił:
Sławomir Brandt
(2014-07-03 10:05:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Sławomir Brandt
(2014-07-04 13:56:19)

 
liczba odwiedzin: 1029050

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X